2. ročník projektu TREATMENT/SYNOPSE

Treatment | Synopse

Největší bolestí současné dětské filmové a televizní tvorby je nedostatek dobrých námětů, které by mohly být přepracovány do kvalitních scénářů, podle kterých by byly natočeny tolik žádané dětské filmy.

Proto jsme se jako organizátoři Dětského filmového a televizního festivalu rozhodli oslovit nejen mladé, začínající, ale i zkušené autory a scenáristy, a vyhlásit projekt TREATMENT / SYNOPSE na film pro děti a mládež. Došlé projekty pak posoudí odborná porota a po vzájemné dohodě udělí nejlepším 5 námětům „Festivalovou pečeť s doporučením“.

TREATMENT/SYNOPSE musí obsahovat:
  • Úvodní informace o projektu: název filmu, autor scénáře, žánr, minutáž
  • Hlavní nosné téma filmu, stručný obsah a věkovou hranici určení
  • Musí být v českém jazyce
  • Musí se jednat o původní nerealizované dílo
  • Autor musí být vlastníkem autorských práv
  • Musí se jednat o celovečerní film (min. 70 minut)
  • Rozsah 5-15 stran formátu A4

Termín vyhlášení je 21. ledna 2019 a termín odevzdání je do 31. července 2019. Porota posoudí všechny došlé příspěvky a vybere pět nejzajímavějších synopsí, které doporučí k dalšímu projednání případnému producentovi filmu. Vybrané synopse dostanou „Festivalovou pečeť s doporučením“, která by mohla pomoci při poskytování nadačních příspěvků Filmové nadace v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby za účelem podpory české audiovizuální tvorby, podpory tvůrčích osobností v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby, k hledání cest k realizaci těchto projektů a k podpoře vzdělávání.

Příspěvky prosím zašlete elektronicky na adresu halova@dk-ostrov.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *