Děti a média

Fenoménem festivalu Oty Hofmana v Ostrově je skutečnost, že se na jeho medializaci podílejí samy děti. Výstupy z dětských redakcí televize a novin, které po dobu festivalu působí přímo v Ostrově, se stávají součástí vysílání některých rozhlasových stanic, kabelových televizí a zpravodajských serverů.

Cílem mediální činnosti není jen technická zručnost dětí, ale zejména zvýšení jejich mediální gramotnosti v souladu s mediální výchovou na školách. Za tímto účelem byla od roku 2004 praktická činnost dětí doplněna semináři a besedami.

Předchozí ročníky Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana prokázaly, že děti už nejsou jen pasivními konzumenty toho, co jim přináší filmové plátno a televizní obrazovka, ale samy tvoří a díky technickým možnostem a svobodě svoji práci šíří doslova po celém světě.

Na zajištění mediální části festivalu se podílejí:

Dětská Televize Liberec

Dětská televize pomáhá dětem a mladým lidem s orientací v mediálním světě. Atraktivní formou natáčení vlastních autorských pořadů je seznamuje s tím, jak média zpracovávají informace a jak s nimi zacházejí. Informace o naší činnosti najdete na www.dtv-liberec.cz

Z festivalu Oty Hofmana přináší DTV již několikátým rokem denní zpravodajství, na jehož tvorbě se podílejí členové několika redakcí.

MTD – Multimediální tvůrčí dílna

Vznikla jako volnočasová aktivita pro neslyšící při MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Výmolova, Praha 5.v roce 2006. Neslyšící studenti i děti si zde mohou vyzkoušet činnosti spojené s filmováním. V případě zájmu mohou realizovat své krátké filmy, zapojit se do natáčení událostí ze života školy, kultury neslyšících, podílet se na zpravodajství MTD. Tvorba dětí je promítána ve školní televizi ve vestibulu školy. Vybraná tvorba je umisťována prostřednictvím youtube na internet, aby byla dostupná i dalším neslyšícím. Členové MTD se účastní filmových dílen a workshopů vedených profesionálními filmaři, pedagogy a studenty FAMU.

MTD se věnují natáčení různých dokumentů ze společenských událostí neslyšících, připravují festivaly MTD, kde sami působí jako lektoři a účastní se jednorázových seminářů a workshopů. Své zkušenosti uplatňují spoluprací s internetovou dětskou televizí Weblik, s organizací CDY i spoluprací na projektech FFUK či ČKZJ.

Dětské rádio Kulíšek a Mělník

Na pořizování festivalového zpravodajství se budou podílet opět také dětští “rozhlasáci”. Konkrétně děti z Rádia Kulíšek a Mělník.

MB Méia

MB Media byla založena v roce 2004. Hlavní činností studia je výroba dokumentů, reklam, zpracování videoprezentací firem, tvorba reklamních videopořadů, zpravodajství, pořízení a zpracování videozáznamů, videoprojekce. V době rychle se rozvíjejícího internetu se specializujeme i na živé internetové přenosy. Více najdete na www.mb-media.cz