Děti a média

Fenoménem festivalu Oty Hofmana v Ostrově je skutečnost, že se na jeho medializaci podílejí samy děti. Výstupy z dětských redakcí televize a novin, které po dobu festivalu působí přímo v Ostrově, se stávají součástí vysílání některých rozhlasových stanic, kabelových televizí a zpravodajských serverů.

Cílem mediální činnosti není jen technická zručnost dětí, ale zejména zvýšení jejich mediální gramotnosti v souladu s mediální výchovou na školách. Za tímto účelem byla od roku 2004 praktická činnost dětí doplněna semináři a besedami. Předchozí ročníky Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana prokázaly, že děti už nejsou jen pasivními konzumenty toho, co jim přináší filmové plátno a televizní obrazovka, ale samy tvoří a díky technickým možnostem a svobodě svoji práci šíří doslova po celém světě.


Zábavnou formou dokumentuje festivalové dění. Zprávy z festivalu tzv. Festivalové očko publikuje každý večer na svém YouTube kanálu.

Více informací najdete >>> ZDE

Multimediální tvůrčí dílna

Volnočasová aktivita pro neslyšící při mateřské, základní a střední škole pro sluchově postižené Výmolova, Praha 5. S ostrovským festivalem spolupracuje již několik let. Jejich zprávy můžete sledovat po ukončení festivalu.

Více informací >>> ZDE


Rádiem dětských domovů a vrchlabských středoškoláků. Děvčata a chlapci, které baví radio nejen poslouchat, ale i vytvářet, navazují na rozhlasovou tradici dětí z lánovské školy.

Více info >>> ZDE 

Opravdu “dětské rádio“, tedy rádio, ve kterém si dělají a rozhodují o všem sami děti.

Více info >>> ZDE


Studenti ostrovského gymnázia přináší každý festivalový aktuální informace, pozvánky a rozhovory. 

REDAKCE OSTROVIN

Festivalové studio

Improvizované studio ve vestibulu Domu kultury bude po dobu festivalu průběžně pořizovat rozhovory s festivalovými hvězdami které můžete průběžně sledovat na YouTube.


MB Média

Zajišťuje technickou a odbornou podporu festivalovým redakcím. Vyrábí program místní kabelové televize.

Více zde >>> www.mb-media.cz