Historie

Ostrovský filmový festivalu, původně národní přehlídka filmové tvorby vznikla v roce 1969 z iniciativy nadšenců, ostrovských učitelů a členů dětského filmového klubu Martin. Pravidelným návštěvníkem a fandou přehlídky byl scenárista a spisovatel Ota Hofman. Po létech jeho patronátu nejen nad přehlídkou, ale i celou dětskou tvorbou byl nově se formující festival s laskavým svolením paní Ireny Hofmanové pojmenován „Festival Oty Hofmana“ .

Milníky ostrovského festivalu

1993 | Rozšíření o televizní tvorbu

Neustálý nedostatek soutěžních snímků přiměl pořadatele festivalu rozšířit přehlídku filmové tvorby pro děti o televizní část.

1999 | Rozšíření o tvorbu pro mladou generaci

Protože krize v dětské filmové a nakonec i v televizní tvorbě pokračovala, rozhodli se pořadatelé rozšířit festival o filmy pro mladou generaci a filmy rodinného typu

2000 | Rozšíření o mediální část

Děti již nejsou jen pasivními konzumenty toho, co jim předkládá film nebo televize, chtějí tvořit a prezentovat výsledky své práce. Díky technice a svobodě to mohou udělat doslova po celém světě.

2001 | Rozšíření festivalu o tematickou část

Hlavním impulsem pro tematické rozšíření byl rok 2001, který poskytl inspiraci díky „Vesmírné odyseji 2001“ od A.C.Clarka a umožnil tak jedinečné srovnání fikce se skutečností.

2005 | Rozšíření o naučné filmy pro děti a mládež

Naučné filmy jsme zahrnuli do programu v rámci mediální výchovy dětí. Máme totiž za to, že výuka pomocí obrazu je nejúčinnější.

2006 | Rozšíření o mediální výchovu

S ohledem na připravované zavádění mediální výchovy na školách jsme zavedli mediální výchovu také na festivalu. Seminář o mediální výchově byl součástí filmového programu.

2014 | Rozšíření o soutěžní snímky: dětská videotvorba a o soutěžní snímky: studentské filmy

Organizační tým festivalu se rozhodl využít toho, že děti a mládež chtějí tvořit a prezentovat své práce a doplnil soutěžní část festivalu o soutěžní snímky: dětské videotvorby a o soutěžní snímky: studentské filmy.

2016 | Rozšíření o Cenu Zpráviček ČT :D: dětské televizní reportáže.

Cílem soutěže je ohodnotit práci školních televizních štábů a mladých reportérů, podpořit rozvoj mediálního vzdělávání ve školách, přispět k šíření znalostí o vzniku televizního zpravodajství mezi dětmi, prohloubit vztahy mezi školami a ČT :D, rozšířit zaměření festivalu Oty Hofmana. Soutěž je připravena ve spolupráci s Českou televizí ČT 😀 a s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy.