přeskočit k navigaci »

Děti a média

Fenoménem festivalu Oty Hofmana v Ostrově je skutečnost, že se na jeho medializaci podílejí samy děti. Výstupy z dětských redakcí televize a novin, které po dobu festivalu působí přímo v Ostrově, se stávají součástí vysílání některých rozhlasových stanic, kabelových televizí a zpravodajských serverů. Cílem mediální činnosti není jen technická zručnost dětí, ale zejména zvýšení jejich mediální gramotnosti v souladu s mediální výchovou na školách. Za tímto účelem byla od roku 2004 praktická činnost dětí doplněna semináři a besedami.

Předchozí ročníky Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana prokázaly, že děti už nejsou jen pasivními konzumenty toho, co jim přináší filmové plátno a televizní obrazovka, ale samy tvoří a díky technickým možnostem a svobodě svoji práci šíří doslova po celém světě.

Děti a média
Děti a média
Děti a média
 

Junior - Média

V rámci festivalu budou působit redakce Dětské televize a vycházet budou Dětské noviny jak v elektronické tak i tištěné podobě. Děti samy budou tvořit denní zpravodajství, které bude prezentováno ve vysílání ostrovské kabelové televize.

Dětská Televize Liberec

Dětská televize pomáhá dětem a mladým lidem s orientací v mediálním světě. Atraktivní formou natáčení vlastních autorských pořadů je seznamuje s tím, jak média zpracovávají informace a jak s nimi zacházejí. Informace o naší činnosti najdete na www.dtv-liberec.cz

Z festivalu Oty Hofmana přináší DTV již několikátým rokem denní zpravodajství, na jehož tvorbě se podílejí členové několika redakcí.

MTD

Noví členové - MTD

MTD (Multimediální Tvůrčí Dílna)

Vznikla jako volnočasová aktivita pro neslyšící při MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Výmolova, Praha 5.v roce 2006. Neslyšící studenti i děti si zde mohou vyzkoušet činnosti spojené s filmováním. V případě zájmu mohou realizovat své krátké filmy, zapojit se do natáčení událostí ze života školy, kultury neslyšících, podílet se na zpravodajství MTD. Tvorba dětí je promítána ve školní televizi ve vestibulu školy. Vybraná tvorba je umisťována prostřednictvím youtube na internet, aby byla dostupná i dalším neslyšícím. Členové MTD se účastní filmových dílen a workshopů vedených profesionálními filmaři, pedagogy a studenty FAMU.

MTD se věnují natáčení různých dokumentů ze společenských událostí neslyšících, připravují festivaly MTD, kde sami působí jako lektoři a účastní se jednorázových seminářů a workshopů. Své zkušenosti uplatňují spoluprací s internetovou dětskou televizí Weblik, s organizací CDY i spoluprací na projektech FFUK či ČKZJ.

 
MTD (Multimediální Tvůrčí Dílna)
MTD (Multimediální Tvůrčí Dílna)
MTD (Multimediální Tvůrčí Dílna)
 

MB MEDIA

MB Media byla založena v roce 2004. Hlavní činností studia je výroba dokumentů, reklam, zpracování videoprezentací firem, tvorba reklamních videopořadů, zpravodajství, pořízení a zpracování videozáznamů, videoprojekce. V době rychle se rozvíjejícího internetu se specializujeme i na živé internetové přenosy.

www.mb-media.cz

MB MEDIA
MB MEDIA
MB MEDIA
 
MB MEDIA
 

NOVINY

Gymnázium bratří Čapků

Máme novou redakci festivalových Ostrovin.

V letošním roce začíná tvořit festivalový zpravodaj Ostroviny nový redakční kolektiv z pražského Gymnázia bratří Čapků. Co o nich víme?

Jde o čtyřleté soukromé gymnázium v Praze 10 - Hostivaři. Nabízí úplné střední všeobecné vzdělání s rozšířenou výukou v oblasti humanitní a literárně-výtvarné. Během výuky tak je více prostoru pro studium českého jazyka, cizích jazyků, společenských věd, dějepisu a dějin umění. Učební plán studijního programu navíc počítá s pestrou nabídkou volitelných předmětů, vycházejících z odkazu bratří Čapků (literární, dramatická a výtvarná tvorba).

Specializuje se především na výuku:

  • literární - důraz na rozvíjení schopnosti práce s jazykem, včetně výuky tvůrčího psaní, scenáristiky a žurnalistiky; mytologické pojetí výuky literatury metodou "storyline"
  • výtvarnou - malba, kresba, grafika, design, počítačová grafika
  • cizích jazyků - angličtina, francouzština, ruština a latina - konverzace s rodilými mluvčími; účast v mezinárodních projektech; příprava k mezinárodním zkouškám
  • společenských věd - psychologie, moderní dějiny, filozofie, právo, rétorika, sociologie/antropologie,...
  • zájmovou - široká nabídka volitelných předmětů (žurnalistika, dějiny a teorie filmu, dramatika a divadlo, výtvarná praktika, religionistika,webdesign ...); studentské divadlo a časopis;...

Důraz je kladen na individuální potřeby studentů, bezstresové prostředí, malý počet žáků ve třídách, rodinný charakter školy. Jak to vypadá doopravdy se můžete přijít podívat každý čtvrtek od 13 do 16 hodin. Na internetu je najdete na adrese www.gymnaziumbc.cz.

Součástí zájmové činnosti studentů je i vydávání vlastního časopisu, můžete si ho přečíst na výše uvedených stránkách školy. Jeho redakce bude tvořit náš letošní festivalový zpravodaj.