přeskočit k navigaci »

Historie Festivalu

 • Od roku 1969: Národní přehlídka dětské filmové tvorby
  Vznikla v roce 1969 z iniciativy nadšenců, ostrovských učitelů a členů dětského filmového klubu Martin. Pravidelným návštěvníkem a fandou přehlídky byl scenárista a spisovatel Ota Hofman. Po létech jeho patronátu nejen nad přehlídkou, ale i celou dětskou tvorbou byl nově se formující festival s laskavým svolením paní Ireny Hofmanové pojmenován "Festival Oty Hofmana" .
 • Od roku 1993: Rozšíření o televizní tvorbu
  Neustálý nedostatek soutěžních snímků přiměl pořadatele festivalu rozšířit přehlídku filmové tvorby pro děti o televizní část.
 • Od roku 1999: Rozšíření o tvorbu pro mladou generaci
  Protože krize v dětské filmové a nakonec i v televizní tvorbě pokračovala, rozhodli se pořadatelé rozšířit festival o filmy pro mladou generaci a filmy rodinného typu.
 • Od roku 2000: Rozšíření o mediální část
  Děti již nejsou jen pasivními konzumenty toho, co jim předkládá film nebo televize, chtějí tvořit a prezentovat výsledky své práce. Díky technice a svobodě to mohou udělat doslova po celém světě.
 • Od roku 2001: Rozšíření festivalu o tematickou část
  Hlavním impulsem pro tematické rozšíření byl rok 2001, který poskytl inspiraci díky "Vesmírné odyseji 2001" od A.C.Clarka a umožnil tak jedinečné srovnání fikce se skutečností.
 • Od roku 2005: Rozšíření o naučné filmy pro děti a mládež
  Naučné filmy jsme zahrnuli do programu v rámci mediální výchovy dětí. Máme totiž za to, že výuka pomocí obrazu je nejúčinnější.
 • Od roku 2006: Rozšíření o mediální výchovu
  S ohledem na připravované zavádění mediální výchovy na školách jsme zavedli mediální výchovu také na festivalu. Seminář o mediální výchově byl součástí filmového programu.
 • od roku 2014: Rozšíření o soutěžní snímky: dětská videotvorba a o soutěžní snímky: studentské filmy
  Organizační tým festivalu se rozhodl využít toho, že děti a mládež chtějí tvořit a prezentovat své práce a doplnil soutěžní část festivalu o soutěžní snímky: dětské videotvorby a o soutěžní snímky: studentské filmy.
 • od roku 2016: Rozšíření o Cenu Zpráviček ČT :D: dětské televizní reportáže. Cílem soutěže je ohodnotit práci školních televizních štábů a mladých reportérů, podpořit rozvoj mediálního vzdělávání ve školách, přispět k šíření znalostí o vzniku televizního zpravodajství mezi dětmi, prohloubit vztahy mezi školami a ČT :D, rozšířit zaměření festivalu Oty Hofmana. Soutěž je připravena ve spolupráci s Českou televizí ČT :D a s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy.