přeskočit k navigaci »

Poroty

Dospělá porota pro hraný film:

 

Dospělá porota pro dětskou videotvorbu a studentské filmy:

Mgr. Lukáš Lerch – pedagog ZUŠ Ostrov

Narodil se 9. 6. 1987 v Ostrově, studoval na ZČU, fakultě pedagogické magisterský obor psychologie a výtvarné výchovy pro střední školy, pracoval a studoval v ateliéru figurální kresby a malby Borise Jirků. Od roku 2010 pracuje na ZUŠ Ostrov jako pedagog výtvarného oboru a od roku 2013 také na Gymnáziu Ostrov jako učitel výtvarné výchovy. Jeho velkým koníčkem jsou animované filmy, navštěvuje často festivaly animovaného filmu, účastní se workshopů pro tvůrce (Fresh Film fest, Animánie) a ve svých ateliérech vyučuje animaci od klasické po současnou počítačovou.

Mgr. Radim Wolák (1977), odborník na mediální vzdělávání, učitel a scénárista

Působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v Centru pro mediální studia (CEMES), kde se zaměřuje na otázky mediální gramotnosti a mediální výchovy, čili zkoumání toho, co bychom měli o médiích vědět, aby se nám s nimi dobře žilo. Podílí se na tvorbě učebnic, pomůcek a kurzů pro učitele, kteří chtějí s dětmi o médiích mluvit. Aby nebyl mimo dění, mediální výchovu sám učí na základních a středních školách. Vydal řadu odborných publikací zabývajících se mediálním vzděláváním, autorsky a lektorsky se podílel na mnoha projektech na podporu mediální výchovy, činí se též jako scénárista vzdělávacích a soutěžních pořadů pro děti a mládež (např. Případy detektiva Packala, Za školu, Být v obraze, Devatero řemesel a dalších). Provozuje portál FSV UK pro rozvoj mediální výchovy www.medialnigramotnost.cz, spolunapsal knihu Za školu! - ojedinělou sbírku krátkých problémových her a překážek pro vedoucí táborů a stmelovacích kurzů. S médii se snaží vycházet rozumně a chce tomu učit i své tři dcery. Žije ve Velvarech a má to tam rád, již dva roky se tam proto pokouší být dobrým starostou.

 

Dospělá porota pro dětské televizní reportáže:

Petr Kopecký - dramaturg Zpráviček

Dlouholetý redaktor ČT. Pracoval jako reportér zpravodajství, moderátor diskusních pořadů i dramaturg aktuální publicistiky. 5 let byl zahraničním zpravodajem na Slovensku, v Rakousku a Maďarsku. Televizní zpravodajství pro děti připravuje od roku 2010. Za tu dobu je v kontaktu s učiteli a žáky mnoha škol, ať v rámci diskusí Miniparlament, pravidelné spolupráce se školními televizemi, anebo odborných seminářů. Za ČT se účastní také mezinárodních jednání Eurovize o zpravodajství pro děti.

Ing. Marek Poledníček – vedoucí marketingu

Ing. Marek Poledníček (1966) se narodil v Ostrově, studoval zdejší Střední průmyslovou školu a později  Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni. Profesní kariéru zahájil jako projektant v oboru elektro. V roce 1995 založil kabelovou televizi v Ostrově. V letech 1995 až – 2012 byl ředitelem Domu kultury, z toho deset let ředitelem Festivalu Oty Hofmana. V rámci svého působení na festival přivedl dětská média.  Dnes působí jako vedoucí marketingu Léčebných lázní Jáchymov a.s. a jako člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Zaměřuje se mediální výchovu a gramotnost.

Mgr. Radim Wolák – odborný asistent, spisovatel, dramaturg

Mgr. Radim Wolák (1977) působí na katedře mediálních studií a v Centru pro mediální studia (CEMES). Zaměřuje se především na problematiku mediální gramotnosti a mediální výchovy. Pořádá kurzy zaměřené na mediální problematiku pro učitele základních i středních škol, podílí se na tvorbě metodických materiálů určených pro podporu zavádění mediální tematiky do výuky. Mediální výchovu vyučuje též na gymnáziu. Je spoluautorem knihy Za školu - Unikátní sbírka krátkých problémových her a překážek je neocenitelným pomocníkem všem organizátorům, kteří připravují teambuildingové kursy pro dospělé účastníky nebo vymýšlejí programy táborů a stmelovacích akcí pro děti a mládež.

 

Porota dětí a mládeže:

Velice důležitou porotou je porota dětí a mládeže, která hodností všechny soutěžní filmy. Je složená ze zástupců ostrovských základních a středních škol. Společně sledují soutěžní filmy – každý film hodnotí a vybírají ten, který je nejvíce oslovil. Porota dětí a mládeže uděluje hlavní cenu festivalu Křišťálový šaton filmu v kategorii do 12 let a filmu v kategorii od 13 do 18 let. Porota také uděluje Zlatého dudka za nejlepší dívčí a nejlepší chlapecký herecký výkon.