Na organizaci ostrovského festivalu se aktivně podílejí samy děti. Můžete se zapojit i Vy!