Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana je mj. výjimečný tím, že se na jeho organizaci podílejí samy děti. Od počátku je nedílnou součástí festivalového dění dětská porota a více jak 20 let zde působí dětská média.

Nabízíme možnost se této akce zúčastnit každému, kdo o to projeví zájem a uspěje. Vyhlašujeme konkurz na 4 členy dětské poroty a 4 moderátory festivalové televize. Máš chuť? Zapoj se s námi do festivalu!

Konkurz na člena dětské poroty

Konkurz se uskuteční v úterý 13. září od 15 do 17 hod. v Domě kultury v Ostrově. Členem poroty se může stát chlapec nebo dívka ve věku 10 až 15 let, s trvalým bydlištěm v Ostrově nebo některé blízké obci u Ostrova. Na konkurz je třeba si připravit krátké hodnocení/recenzi jednoho filmu, který uchazeč v nedávné době zhlédl.

Konkurz na redaktory festivalové televize

Konkurz se uskuteční ve středu 14. září od 15 do 17 hod. v Domě kultury v Ostrově. Členem poroty se může stát chlapec nebo dívka ve věku 12 až 18 let, s trvalým bydlištěm v Ostrově nebo některé blízké obci u Ostrova. Na konkurz je třeba připravit se na potencionální rozhovor se známou osobností z uměleckého světa, která se na festivalu v září bude vyskytovat. To znamená, že uchazeč musí umět položit otázky dotazovanému a adekvátně reagovat na jeho odpovědi. Redaktor musí umět naslouchat a vést rozhovor tak, aby hezky plynul. Podrobnosti o práci v porotě a dětské redakci se uchazeči dozvědí v rámci konkurzu. Již dnes můžeme slíbit, že účast v porotě i festivalové televizi bude pro účastníky festivalu velkým zážitkem i zkušeností. Díky svému zapojení uvidí festival tzv. zevnitř a setkají se s řadou zajímavých osobností. Na shledanou u konkurzu!

Marek Poledníček,
supervizor festivalu