Srdečně děkujeme za finanční podporu všem sponzorům 54. Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana.

Bez podpory sponzorů by se festival neuskutečnil v takovém světle, které jsme mu mohli vtisknout. Velmi si toho ceníme!

Festival navštívilo za týden jeho konání 10 tis. diváků, kteří přišli jak na promítání, tak na venkovní akce.

Festival hodnotíme nejen my, ale i jeho návštěvníci jako velmi vydařený a neskutečně nás těší kladná zpětná vazba od filmových tvůrců, producentů, samotných herců, zpěváků, přednášejících, učitelů, ale i dalších neméně důležitých hostů a samozřejmě dětí, všech těch, kteří se stali přímou součástí festivalového dění.

SPONZOŘI DĚKUJEME, že jsme mohli i díky Vám všem uskutečnit FESTIVAL, KTERÝ STÁL ZA TO!

Festivalový tým