Český režisér pocházející z jihočeských Hoštic u Volyně, které se několikrát objevily v jeho filmech.

Věnuje se také divadelní režii představení. Středoškolská studia absolvoval na Lycée Carnotve francouzském Dijonu a poté vystudoval filmovou a televizní režii na pražské Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění, kterou ukončil v roce 1978. Zdeněk Troška je pravidelným účastníkem festivalu v Ostrově.