Festival dostává novou podobu. Představujeme novou členku týmu. Jejím hlavním úkolem bude mapování a výběr vhodných filmů pro festival. Zajistí i studentskou tvorbu.

Kateřina Šrámková je doktorandkou na Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zajímá se o historický výzkum československých dějin kinematografie po roce 1945, a dlouhodobě se zabývá vývojem dětského herectví v kontextu české produkce.

Svůj výzkumný zájem mimo jiné směřuje k dětskému filmu z historické i současné perspektivy, produkční kultuře, teorii herectví a problematice spojené s výzkumem hvězdných systémů. V roce 2019 vedla Masterclass s Dr. Noelem Brownem v rámci industry programu na Mezinárodním filmovém festivalu pro děti a mládež Juniorfest na téma „Dětský film jako marketingová značka“. V současnosti spolupracuje na výzkumech v oblasti historie zlínských filmových studiích a podílí se na zpracování pozůstalosti po Hermíně Týrlové. V posledním samostatném výzkumném projektu zkoumala castingovou praxi v současném lokálním audiovizuálním průmyslu zaměřenou na obsazování dětských představitelů. Ve svém disertačním výzkumu studuje dětské herectví a proměny jeho konvencí v kontextu české produkce od devadesátých let po současnost.