Kategorie ZŠ 2. stupeň

Zadání: natočit 1-2 minutové video o tom, jak dítě vnímá konverzaci dítě a rodič/prarodič (Co je spojuje nebo rozděluje)

Zadání podrobné: Videa mohou být koncipována jako groteska bez mluveného slova, jen s hudbou či vyloženě jako dialog. Může je natočit jednotlivec i skupina.

První kolo vyhodnocení soutěže: Každá třída vybere 2 nejlepší videa do celoškolní soutěže.
Termín: Do 31. 5. 2022

Druhé kolo vyhodnocení soutěže: Komise z řad učitelů na každé škole vybere 3 videa za celou školu.
(1x ze 6. tříd, 1x ze 7. tříd a 1x z 8. tříd). Tato videa budou přihlášena do soutěže za jednotlivou školu. Škola je do 15.6.2022 nahraje na připravené úložiště FOH.
Termín: 10. 6. 2022

Třetí kolo vyhodnocení soutěže: Festivalová komise vybere do 27. 6. 2022 tři vítězné videospoty, které budou slavnostně promítnuty a oceněny v září na FOH.
1. cena: Výlet/exkurze do České televize
2. cena: Volné vstupenky do kina pro celou třídu na vybraný film
3. cena: Sladká odměna pro celou třídu

Kategorie MŠ

Zadání: Kresba na téma „MOJE RODINA“

Zadání podrobné: Kresby mohou být vyhotoveny jakoukoli výtvarnou technikou. Od každého dítěte jeden obrázek. Obrázky by měly obsahovat rodinnou náladu, pospolitost, co pro dítě znamená rodinná pohoda, a jak mají svou rodinu děti rády a vnímají ji vč. domácích mazlíčků.

První kolo vyhodnocení soutěže: Každá třída vybere 2 nejlepší obrázky do celoškolkové soutěže.
Termín: Do 31. 5. 2022

Druhé kolo vyhodnocení soutěže: Komise z řad učitelů vybere 3 nejlepší obrázky za celou MŠ. Ty budou přihlášeny do soutěže za každou MŠ a předány v zalepené obálce na

Informační centrum Domu kultury Ostrov s označením
MŠ/výtvarná soutěž/FOH.
Termín: 10. 6. 2022

Třetí kolo vyhodnocení soutěže: Následně proběhne hlasování o nejhezčí obrázek na Facebooku. Vítězné 3 obrázky budou prezentovány na FOH.
1. cena: Volné vstupenky do kina pro celou třídu
2. cena: Sladká odměna pro celou třídu
3. cena: Sladká odměna pro celou třídu

Kategorie ZŠ 1. stupeň
(1.,2.,3.,4.,5. třída)

Zadání: Kresba na téma „MOJE RODINA“

Zadání podrobné: Kresby mohou být vyhotoveny jakoukoli výtvarnou technikou. Od každého dítěte jeden obrázek. Obrázky by měly obsahovat rodinnou náladu, pospolitost, co pro dítě znamená rodinná pohoda, a jak mají svou rodinu děti rády a vnímají ji vč. domácích mazlíčků. Obrázky mohou být vtipné, pojmuté jako komix, fantazii se meze nekladou.

První kolo vyhodnocení soutěže: Každá třída vybere 2 nejlepší obrázky do celoškolní soutěže.
Termín: Do 31. 5. 2022

Druhé kolo vyhodnocení soutěže: Komise z řad učitelů vybere 5 nejlepších obrázků za celou školu (1x z 1. třídy, 1x ze 2. třídy a 1x z 3. třídy, 1x ze 4. třídy, 1x z 5. třídy). Ty budou přihlášeny do soutěže za každou školu a předány v zalepené obálce na Informační centrum Domu kultury Ostrov s označením ZŠ/výtvarná soutěž/FOH
Termín: 10. 6. 2022

Třetí kolo vyhodnocení soutěže: Následně proběhne hlasování o nejhezčí obrázek na Facebooku. Vítězné 3 obrázky budou prezentovány na FOH.
1. cena: Volné vstupenky do kina pro celou třídu
2. cena: Sladká odměna pro celou třídu
3. cena: Sladká odměna pro celou třídu