Seminář pro děti v rámci Filmové a mediální laboratoře FOH: Člověk v tísni – Jeden svět na školách proběhl v pátek 21.6. a v pondělí 24.6.2024. JSNS společně s Fakescape (Dezinfombies) připravil projektové dny. Ty trvaly 4 vyučovací hodiny pro každou třídu – 2 hodiny Fakescape a 2 hodiny JSNS. Tématem bylo Fake news a ověřování informací. Děti si zahrály i únikovou hru přímo ve třídě.

Fakescape je studentský spolek, který se zaměřuje na problematiku boje proti fake news a dezinformacím. Cílem spolku je především vzdělávat děti a studenty na školách, ale též další zájemce z řad dospělých v oblasti mediální gramotnosti.

Dezinfombies – úniková hra. Ve městě se začal šířit nebezpečný virus, který mění lidi na nemyslící bytosti připomínající zombies – tzv. dezinfombies. Tyto bytosti bezmezně věří všemu, co se jim řekne včetně všech možných dezinformací. Úkolem žáků je dostat se k vakcíně profesora Vševěda, která vrátí vše do pořádku. Cestu k vakcíně hledají ve skupinkách pomocí nejsprávnějšího vyřešení čtyř úkolů. Žáci se seznamují s problematikou fake news, dezinformací, kritického myšlení a bezpečnosti hesel, a to formou hravého workshopu. Vyzkoušejí si vyhledávat a ověřovat informace, odhalovat manipulace na fotkách, rozpoznat hoax od ověřené zprávy, trénovat pozorné čtení textu.

JSNS – Promítejte ve škole zdarma a legálně některé z 400+ filmů a využívejte nabídku 1800+ výukových materiálů pro základní a střední školy. Zapojte se do projektů, které obohatí vaši výuku o důležitá témata a konkrétní příběhy.